AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi hoà tan 100ml rượu êtylic vào 50ml nước thì:

  • A. Rượu là chất tan và nước là dung môi
  • B. Nước là chất tan và rượu là dung môi
  • C. Nước và rượu đều là chất tan
  • D. Nước và rượu đều là dung môi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA