YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dung dịch là hỗn hợp:

  • A. Chất rắn trong chất lỏng
  • B. Chất khí trong chất lỏng
  • C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi
  • D. Đồng nhất của chất tan và dung môi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA