ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phản ứng của kim loại với nước gọi là phản ứng gì?

  • A. Phản ứng cháy
  • B. Phản ứng thế
  • C. Phản ứng hóa hợp
  • D. Phản ứng nhiệt phân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phản ứng của kim loại với nước gọi là phản ứng thế.

  VD: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13091

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON