• Câu hỏi:

  Khối lượng của 0,5 mol H2O là: 

  • A. 18 gam
  • B. 1,8 gam
  • C. 9 gam
  • D. 0,5 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khối lượng của 0,5 mol nước là:

  \({m_{{H_2}O}} = {n_{{H_2}O}}.{M_{{H_2}O}} = 0,5.18 = 9(gam)\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC