AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau, đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì:

  • A. Chúng có cùng số mol chất
  • B. Chúng có cùng khối lượng
  • C. Chúng có cùng số phân tử
  • D. Cả hai đáp án A và C đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA