YOMEDIA

Hỏi đáp về Oxit - Hóa học 8

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 8 Bài 26 Oxit​​​ các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (771 câu):

ZUNIA12
 • Suong dem Cách đây 4 năm

  Hãy phân biệt các chất sau :

  a. 4 bình đựng riêng biệt các khí sau: không khí, khí oxi, khí hiđro, khí cacbonic

  b. 3 lọ mất nhãn đựng dung dịch NaOH, H2SO4, Na2SO4

  c. Có 3 gói bột mất nhãn chứa các chất sau : Na2O, SO3, MgO

  30/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  thi trang Cách đây 4 năm

  1,tách các chất ra khỏi hỗn hợp:MgO, Na2O, Ag2O

  2, Tách riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp CuO, Al2O3,MgO

  giúp mình giải nhanh bài tập này nhá mình cần rất gấp

  30/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân Cách đây 4 năm

  hãy phân biệt các chất sau:

  a,4 bình đựng riêng biệt các chất khí sau:không khí,khí oxi,khí hidro,khí cacbonic

  b,3 lọ mất nhãn chứa các chất sau:Na2O,SO3,MgO

  c,có 3 gói bột mất nhã chứa các chất sau:Na2O,SO3,MgO

  30/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • An Nhiên Cách đây 4 năm

  2. Cho 8,96 lít khí CO ( ở đktc ) từ từ đi qua ống sứ nung nóng chứa 17,4g một oxit của kim loại M,đến khi phản ứng hoàn toàn chỉ thu được kim loại M và hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với khí H2 bằng 20.Viết PTHH của phản ứng,xác định CT của oxit

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Trung Phuong Cách đây 4 năm

  cho 8.1g ALvào 200ml dd HNO3 2M

  a.hỏi chất nào còn  dư sau pư.dư bao nhiêu mol?

  b.tính kl muối tạo thành

  c.tính CM của dd muối sau pư?biết v không thay đổi.

  MINH ĐANG CẦN GẤP GIÚP MINH TL IK.

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • bich thu Cách đây 4 năm

  HÒa tan hoàn toàn 32.5g khối lượng ZN vào dd HCL 10%

  a.tính số g dd HCL 10% cần dùng

  b.tính số g muối tạo thành và số g H2 thoát thân ra

  c.tính nồng độ %dd muối sau pư .

  Ai pít tl zùm nha

   

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • ngọc trang Cách đây 4 năm

  Tính khối lượng khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 9.62 g hỗn hợp khí metan(CH4)và khí butan (C4H10).biết rằng sau phản ứng dụng người ta thu được  nước và 28.6 g khí co2

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La Cách đây 4 năm

  So sánh thể tích khí hiđro thu được khi cho cùng khối lượng ZN và FE tác dụng lần lượt với dd HCL dư .

  GIÚP MINH VỚI !

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang Cách đây 4 năm

  đốt 2.8g hỗn hợp gồm cacbon và lưu huỳnh cần 4.8g khí oxi.

  a. viết pthh

  b. tính khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  c.tính thành phần% khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

  *AI GIÚP MINH TL TỐI MNH QUA WELL OF FACE BÃO CHO MÁT.      

                               ok.MƠN AI TL GIÚP MINH.

   

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hà trang Cách đây 4 năm

  Có 4 lọ mất nhãn đựng bốn chất bột màu trắng gồm: Na2O,MgOCaOP2O5.Dùng thuốc thử nào để nhận biết các chất trên

  30/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bánh Mì Cách đây 4 năm

  cho một lượng Na2O tác dụng với 500ml dung dịch H2SO4 0,5M (Biết khối lượng riêng dung dịch D=1,12 g/ml ), thu được 28,4 g Na2SO4 và nước

  a, viết phương trình phản ứng

  b,tính khối lượng của Na2O tham gia phản ứng

  c, tính nồng độ mol của dung dịch thu được

  d,tính C% của các chất trong dung dịch thu được sau phản ứng kết thúc

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Nhật Minh Cách đây 4 năm

  Cho các oxit sau: Al2O3; SiO2;MgO; Na2O; Fe3O4; PbO; P2O5; CuO. Chất nào tác dụng được với:

  a, Dung dich H2SO4

  b, Dung dịch NaOH

  c, Khí CO

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo Cách đây 4 năm

  1,Hòa tan 12,4 (g) Na2O vào 70(g) dung dịch HCl 18,25% được dung dịch A. Tính C% dung dịch A.

  2, Cho 7,19(g) hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al2O3 phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 1,55M được dung dịch A.

  a, Lập các PTHH xảy ra

  b, Nếu cô cạn dung dịch A sẽ thu được bao nhiêu gam muối khan ( Không tính cụ thể mỗi muối rồi cộng lại)

  c, Tính CM của mỗi chất tan trong dung dịch A ( coi VA không đổi)

  Mình cần gấp vào thứ 7 tuần này rồi, mn giải hộ mình vs

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tram Anh Cách đây 4 năm

  Chỉ dùng thêm nước hãy nhận biết: a, Na2O; P2O; Al2O3; SiO2

                                                             b, BaO; Na2O; SiO2; P2O5; Al2O3; MgO.

   Mình cần gấp vào t7 tuần này, mn giúp hộ

   

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tường Vy Cách đây 4 năm

  người ta điều chế được 24g đồng bằng cách dùng hidor khử đồng(II)oxit.Tính khối lượng đồng (II)oxit bị khử và thể tích khí hidro đã dùng

  15/01/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng Cách đây 4 năm

  Cho 2,24l h2 tác dụng vừa đủ với 5,8g fexoy ở nhiệt độ cao. Xác định cthh của oxit sắt.

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Long Cách đây 4 năm

  Khử hoàn toàn 5,43g hỗn hợp CuO và PbO bằng khí H2 chất khí thu được dẫn qua bình đựng P2O5 thấy khối lượng bình tăng lên 0,9g biết 3H20+P2O5----> 2H3PO4

  a, viết phương trình hóa học : CuO+H2---->Cu+H20

                                               PbO+H2----->Pb+H20

  b, tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp đầu

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quynh Nhu Cách đây 4 năm

  Cho 2,8 gam oxit của kim loại R có hóa trị II phản ứng với dung dịch axit HCl, sau phản ứng thu được muối RClvà 0,9 gam nc

  a/ Viết PTHH

  b/ Xác định tên kim loại

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Trung Phuong Cách đây 4 năm

  hoàn thành các PT sau:

  a.OXit tác dụng với oxi nhiệt độ tạo ra Oxit

  b.oxit tác dụng với kim loại nhiệt độ tạo oxit và phi kim

  c.oxit kim loại tác dụng với oxit tạo ra axit

  d.oxit tác dụng với oxit tạo ra axit và oxit

  01/08/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Tiểu Ly Cách đây 5 năm

  Cho 28,4 g điphotpho pentaoxit P2O5 vào cốc chứa 90 g H2O để tạo thành axit photphoric H3PO4. Khối lượng axit H3PO4 tạo thành là ?

  30/07/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bo Bo Cách đây 5 năm

  Một oxit tạo thành bởi mangan và oxi, trong đó tỉ lệ khối lượng giữa mangan và oxi là 55 : 24. Hãy xác định công thức phân tử của oxit.

  30/07/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON