ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Ankin - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 32 Ankin​ các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (91 câu):

 • Mai Anh Cách đây 3 năm

  Hỗn hợp x gồm c2h2 và h2 có cùng số mol .Lây một lượng hỗn hợp x cho qua chất xúc tác nung nóng,thu được hỗn hợp y gồm c2h4 c2h6 c2h2 h3 .suc y vào dung dịch br(dư)thì kl bình tăng 11.6gam và thoát ra 4.48l hỗn hợp khí (dktc)có tỉ khối so vs he là 6.5.the tích o2 can de dot hoan toan y là

  22/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Chai Chai Cách đây 3 năm

  Cho 2,6 gam C2H2 hấp thụ hết trong 100ml dd brom 1,8M thấy dd brom bị mất màu hoàn tòa. Các sản phẩm thu được sau phản ứng là

  31/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Cách đây 3 năm

  cho mình hỏi : Tại sao Al4C3 tác dụng với H2O tạo CH4 còn CaC2 thì lại tạo C2H2

  02/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Hoàng Mai Cách đây 3 năm

  một hỗn hợp khí A gồm 0.5 mol H2 va 0.3 mol ankin X. Nung A một thời gian với xúc tác Ni thu được hh B có tỉ số với H2 bằng 16.25. Dẫn hh B qua dd brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là 32 gam. X là? 

  09/10/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Thảo Cách đây 3 năm

  Đun nóng 24,6g hỗn hợp khí x gồm  c2h2 và h2  với xúc tác  Ni , sau 1 tg thu đc hỗn hợp khí y . Dẫn toàn bộ hộn hợp Y lội qua bình đựng brom ( dư ) thì còn lại 6,72  hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với o2 là 0,5 . Khối lượng dung dịch brom tăng là :

  A , 15,6g  B . 24,6g C. 18g D . 19,8g 

  04/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • A La Cách đây 3 năm

  hỗn hợp x gồm một anđehit và một ankin có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X thu được 3a mol CO2 và 1,8a mol H2O. cho 0.1 mol hỗn hợp X tác dụng với tối đa 0.14 mol AgNO3 trong NH3 ( điều liện thích hợp) được m gam kết tủa. Gía trị của m là:

  A. 20,14

  B. 19,96

  C. 19,00

  D. 21.00

  10/10/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hiền Cách đây 3 năm

  Cho hỗn hợp X gồm 3 Ankin, số mol của hh là 0.1 mol. Chia hỗn hợp X đó thành 2 phần bằng nhau.

  Phần 1 đem dốt cháy thì thu dc 2.34g H20

  Phần 2 cho tác dụng với 250ml dd AgNO3 0.12M trong NH3 thì tạo ra 4.55g kết tủa

  Tìm CTPT của 3 ankin trên. Biết rằng ankin có khối lượng nhỏ nhất chiếm 40% số mol của hh X.

  06/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Spider man Cách đây 3 năm

  Hỗn hợp X gồm metan, etilen, axetilen. Sục 7 gam X vào nước brom dư thì thấy có 48 gam brom pư. Cho 7 gam trên pư với AgNO3/NH3 dư trong NH3 thì thu được 24 gam kết tủa. Tính khối lượng mỗi chất trong X

  06/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huong Duong Cách đây 3 năm

  A là ankin có tỉ khối so với oxi bằng 2,125

  a) tìm CTPT, viết CTCT và gọi tên A

  b) trong các đồng phân trên đồng phân nào phản ứng với AgNO3/NH3? Viết PTHH

  06/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Bảo An Cách đây 2 năm

  trong 1 bình kín chứa 0.35 mol C2H2: 0.65 mol H2 và một ít bột Ni. Sau sau 1 thời gian, thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đến phản ứng hoàn toàn, thu được hỗn hợp khí Y và 24 gam kết tủa.Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với bao nhiêu mol Br2 trong dung dịch ?  

  31/07/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đào Thị Nhàn Cách đây 3 năm

  Mối quan hệ giữa ankin và dầu mỏ?

  06/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tấn Thanh Cách đây 3 năm

  hỗn hợp A:C2H2 và H2 có dA/H2=5.8. dẫn A qua Ni nung nóng đến khi pư xảy ra htoan thu được hỗn hợp B. tính dB/H2

  06/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần Cách đây 3 năm

  X là đồng đẳng của axetilen. Khi cho m gam X vào dd 500ml AgN03 1M(trong NH3) thì thu được 40,25 g kết tủa và nồng độ AgN03 giảm đi một nửa. Tìm CTPT, viết CTCT của X. Gọi tên thường và tên thay thế

  06/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Học Mãi Cách đây 4 năm

  18.
  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Q gồm một ankan có nhánh X và một ankin Y thu được khí cacbonic và hơi nước với số mol bằng nhau. Tỉ
  khối của hỗn hợp Q so với hidro là 21. Công thức phân tử của X và Y lần lượt là

  A. C3H8, C3H4
  B. C4H10, C2H2
  C. C5H10, C2H2
  D. C2H2, C2H6

  08/08/2017 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Co Nan Cách đây 4 năm

  Cho mình hỏi câu này vs:

  Các chất trong dãy nào sau đây khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư đều tạo ra sản phẩm là kết tủa:

       A. fructozơ, anđehit axetic, amilopectin, xenlulozơ.   B. Đivinyl, glucozơ, metyl fomat, amilozơ.

       C. glucozơ, metyl fomat, saccarozơ, anđehit axetic.   D. vinylaxetilen, glucozơ, metyl fomiat, axetanđehit.

  Có cách nào nhớ hết không mn?

  30/07/2017 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đặng Tuấn Anh Cách đây 4 năm

  hidro hóa hoàn toàn 7,32g X chứa 1 ankin và 2 andehit mạch hở cần 0,32 mol H2 thu được hh Y dẫn Y qua Na dư thoát ra 3,584 l hh khí mặt khác đốt cháy Y cần 0,55 mol oxi thu được 8,064 l CO2 nếu dẫn 0,135 mol X qua AgNO3 trong NH3 dư thu được khối lượng kết tủa là

  A 30,24 B 40,32 C 55,46 D 35,89

  Giải chi tiết dùm mình nha mn :(

  18/07/2017 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)