ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Ankin - Hóa học 11

Nếu các em có những khó khăn nào về Hóa học 11 Bài 32 Ankin​ các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (91 câu):

 • Nguyễn Lộc Cách đây 2 năm
  1 hình

  19/04/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Hoàng Trang Cách đây 2 năm

  Dung dịch nào là thuốc thử của C2H2 :
  A. CuCl trong HCl B. CuCl trong dung dịch NaCl
  C. AgNO 3 trong dung dịch NH 3 D. CuCl 2 trong dung dịch NH 3

  16/04/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hương Mai Cách đây 2 năm
  1 hình

  15/04/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thảo Nguyễn Cách đây 2 năm
  1/Xác định CTPT của ankin A trong các trường hợp sau:a)A chứa 90% cacbon trong phân tử.b.Đốt cháy A thu được 8,96 lít khí CO2 (đkc) và 3,6g H2O.2/Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol một hiđrocacbon A sinh ra 2,64g CO2. Xác định CTCT của A, biết A tác dụng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng nhạt3/Đốt cháy 3 cm3 hỗn hợp 2 ankin A, B đồng đẳng kế tiếp nhau, tạo thành 11 cm3 CO2 (các khí đo cùng điều kiện)a)Tìm CTPT của A và B.b)Lấy 3,36 lít hỗn hợp trên (đkc) cho tác dụng với dd AgNO3/NH3 thu được 7,35g kết tủa. Xác định CTCT của A và B.

  14/04/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thảo Nguyễn Cách đây 2 năm
  Viết công thức cấu tạo các đồng phân hidrocacbon mạch hở có công thức C4H6. Trong CTCT trên, đồng phân nào tác dụng được dd AgNO3/NH3.

  14/04/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trang Lương Cách đây 2 năm
  1 hình

  05/04/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Nhân Cách đây 2 năm
  Câu 24.Hỗn hợp X gồm axetilen, propan và propilen trong đó propan chiếm 50,738 % khối lượng hỗn hợp. Đốt m gam hỗn hợp X cần 52,864 lít O2 (đktc). Mặt khác 1,1 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,84 mol Br2. Giá trị gần nhất của m làA. 21,68 B. 24,28 C. 19,58 D. 21,78

  30/03/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Âu Dương Thiên Vũ Cách đây 2 năm
  Hỗn hợp X gồm metan, etilen, axetilen. Sục 7g X vào dung dịch brom dư thì thấy có 48g brom phản ứng. Cho 7g trên phản ứng vớt bạc nitrat trong ammoniac thì thu được 24g kết tủa. Tính khối lượng mỗi chất trong X?

  16/03/2020 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Ly Cách đây 2 năm
  Đốt cháy 1.36g hiđrocacbon A, sản phẩm cháy qua dung dịch Ca(OH)2 dư thấy xuất hiện 10g kết tủa trắng. Tìm CTPT A biết hơi 1.7g A có thể tích bằng thể tích của 0.7 g Nitơ cùng điều kiện.

  11/03/2020 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Yến Nhi Cách đây 2 năm

  Nhiệt phân 3,36 lít metan ở 1500oC trong vòng 0,1 giây. Dẫn toàn bộ hỗn hợp khi thu được qua dung dịch AgNO3 trong ammoniac cho đến khi nó không làm mất màu dung dịch thuốc quỳ tím thì thấy thể tích hỗn hợp khí giảm đi 20% so với ban đầu (các thể tích khí đều đo ở cùng điều kiện).

  a) Tính hiệu suất của phản ứng nhiệt phân.

  b) Xác định thành phần % về thể tích hỗn hợp thu được sau nhiệt phân.

  c) Hãy đề nghị phương pháp tách axetilen từ hỗn hợp thu được sau nhiệt phân.

  04/10/2019 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Yến Nhi Cách đây 2 năm

  Bảng phẩn ứng hóa học, hãy phân biệt các chất trong các nhóm sau:

  a) Etan; etilen và axetilen

  b) Butadien và but-1-en

  c) But-1-en và but-2-en.

  04/10/2019 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Yến Nhi Cách đây 2 năm

  Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng giữa propin với các chất sau:

  a) Br2|CCl4 ở -20oC

  b) Br2|CCl4 ở 20oC

  04/10/2019 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Yến Nhi Cách đây 2 năm

  Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hidrocacbon mạch hở ứng với công thức phân tử C5H8 và cho biết chúng thuộc những loại đồng phân nào.

  04/10/2019 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Việt Vương Cách đây 2 năm
  Số mol Br2 tối đa có thể tham gia phảm ứng với 0.1 mol hỗn hợp axetilen propin but-1-in là

  02/07/2019 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • minh thuận Cách đây 3 năm

  Dẫn 3,36 (lít) axetilen (đktc) qua một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi phản ứng thu được m (g) kết tủa vàng. Tính giá trị của m?

  17/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • truc lam Cách đây 3 năm

  Hòa tan Canxi cacbua vào nước thu được Khí Axetylen và Canxi Hiđrôxit

  a) Lập PTHH phản ứng

  b) Nếu 41g Canxicacbua thu được 13g Axetylen và 37 g Canxi Hiđrôxit. Vậy phải dùng bao nhiêu ml nước ? Biết khối lượng riêng của nước là g/ml

  18/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ha Ku Cách đây 3 năm

  CH2=CH2 +KMnO4 +H2SO4----->CO2 +MnSO4 +K2SO4 +H2O

  08/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tay Thu Cách đây 3 năm

  1. Thể tích H2 cần dùng để hidro hóa hoàn toàn 3,36l khí propin(xúc tác Pb/PbCO3, t) là

  2. Đốt cháy hoàn toán 1 ankin A thu được 2,24l Co2 và 1,35g H2O. Ctpt cua A là

  18/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Rừng Cách đây 3 năm

  Dẫn từ từ 1,12 lít hỗn hợp axitilen và metan đi qua dd Br thu đk 0,56l khí thoát ra (đktc)
  a) khí ra khỏi bình là khí nào ,tính thành phần % về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp
  b)tính khối lượng Br đã phản ứng

  Giúp mình vs cần gấp lắm ạ

  10/11/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hoàng duy Cách đây 3 năm

  sục 2,688 lít khí (đktc) một ankin X vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 17,64 gam một kết tủa vàng nhạt.ctpt của X là :

  (giúp mình với)

  18/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh Cách đây 3 năm

  Cho một hỗn hợp khí gồm 1 anken A và 1 ankin B. Đốt cháy m gam hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong thu được 25g kết tủa và một dung dịch có khối lượng giảm 4,56g so với ban đầu. Khi thêm vào lượng KOH dư lại thu được 5 gam kết tủa nữa. Biết 50ml hỗn hợp X phản ứng tối đa với 80ml H2 (các thể tích khí đo cùng đk). Xác định CTPT của A, B.

  25/04/2019 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 3 năm

  Đốt cháy hoàn toàn 18,4 gam một hỗn hợp M gồm một ankin A và một andehit no hai chức mạch hở B cần 16,8 lít O2 ở đtkc. Sau phản ứng thu được 17,92 lít CO2 ở đktc.

  a. Xác định CTPT của X,Y

  b. Nếu cho 36,8 gam hỗn hợp M qua dung dịch AgNO3/NH3 dư. Tính khối lượng kết tủa sinh ra.

  <3

  18/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vũ Khúc Cách đây 3 năm

  X là hỗn hợp 2 ankin. Đốt cháy X được 6,6g CO2 và 1,8g H20. Khối lượng brom Cực đại có thể phản ứng vs X

  18/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • can chu Cách đây 3 năm

  Viết phương trình và giải thích hiện tượng khi cho

  Axetilen vào dd AgNO3/NH3

  19/10/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Long Cách đây 3 năm

  Axetilen có làm mất màu dung dịch Brom hay không

  21/10/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)