YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 52 SGK GDCD 8

Giải bài 3 tr 52 sách GK GDCD LỚP 8

Hãy nhận xét và phát biểu suy nghĩ của mình về các ý kiến sau:

a) Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

b) Thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo không phải là tham gia quản lí nhà nước mà chỉ để bảo vệ lợi ích của bản thân công dân.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Các ý kiến trên chưa chính xác:

  • Câu a bổ sung thêm: bảo vệ quyền lợi công dân
  • Câu b viết lại:... tham gia quản lí nhà nước và bảo vệ lợi ích của công dân.
  • Viết đúng: Thực hiện tốt quyền khiếu nại, tố cáo là tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội và bảo vệ lợi ích của công dân.

-- Mod GDCD 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 52 SGK GDCD 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON