AMBIENT
UREKA

Bài tập 4 trang 52 SGK GDCD 8

Giải bài 4 tr 52 sách GK GDCD LỚP 8

Nhận xét sự giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại, tố cáo (người có quyền khiếu nại, tố cáo và mục đích khiếu nại, tố cáo)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Giống nhau:

 • Đều là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp 1992.
 • Là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của tập thể và của cá nhân.
 • Là phương tiện để công dân tham gia quản lí nhà nước, xã hội.

Khác nhau:

 • Đối tượng:
  • Đối tượng của khiếu nại là các quyết định hành chính, hành vi hành chính.
  • Đối tượng của tố cáo là hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
 • Cơ sở:
  • Cơ sở của khiếu nại là quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân người khiếu nại khi bị xâm phạm.
  • Cơ sở của tố cáo là tất cả các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
 • Mục đích:
  • Mục đích của khiếu nại là để khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người đã bị xâm phạm hoặc bị thiệt hại.
  • Mục đích của tố cáo là nhằm phát giác, ngăn chặn, hạn chế kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

-- Mod GDCD 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 52 SGK GDCD 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON