YOMEDIA
UREKA

Bài tập 1 trang 17 SGK GDCD 8

Giải bài 1 tr 17 sách GK GDCD LỚP 8

Em tán thành hay không tán thành với các ý kiến sau đây? Vì sao?

a) Tình bạn đẹp chỉ có trong sách vở;

b) Bạn bè phải biết bao che, bảo vệ nhau trong mọi trường hợp;

c) Tình bạn trong sáng, lành mạnh dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng, tin cậy, chân thành, không vụ lợi, có trách nhiệm, luôn thông cảm, chia sẻ, giúp đỡ nhau tiến bộ

d) Tụ tập, rủ rê nhau hội hè, ăn chơi đàn đúm không phải là tình bạn trong sáng, lành mạnh;

đ) Tình bạn trong sáng, lành mạnh giúp con người sống tốt hơn, yêu cuộc sống hơn;

e) Không thể có tình bạn trong sáng, lành mạnh giữa hai người khác giới;

g) Tình bạn trong sáng, lành mạnh không thể có từ một phía.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Em không tán thành với ý kiến (a), (b), (d), (e).

  • Bởi vì đó là những tình bạn không trong sáng, lành mạnh.

Em tán thành với ý kiến (c), (đ) và (f).

  • Vì đó là đặc điểm tình bạn trong sáng, lành mạnh, nhờ có tình bạn trong sáng, lành mạnh mà con người sống tốt hơn, yêu đời hơn. Không thể có tình bạn một phía để xây dựng một tình bạn trong sáng, lành mạnh phải có thiện chí và cố gắng từ cả hai phía.

-- Mod GDCD 8 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 17 SGK GDCD 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF