ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 80 SGK GDCD 11

Giải bài 6 tr 80 sách GK GDCD LỚP 11

Mỗi công dân cần phải làm gì để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta?

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 
  • Gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động mọi người thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
  • Tích cực tham gia các hoạt động: xây dựng, củng cố, bảo vệ chính quyền, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
  • Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật
  • Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

-- Mod GDCD 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 80 SGK GDCD 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1