ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 120 SGK Địa lý 8

Giải bài 2 tr 120 sách GK Địa lớp 8

Có những nguyên nhân nào làm cho nước sông bị ô nhiễm? Liên hệ ở địa phương em.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 
  • Nước thải và rác thải của sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, sinh hoạt
  • Vật liệu chìm đắm cản trở dòng chảy tự nhiên.
  • Đánh bắt thủy sản bằng hóa chất điện.
  • Liên hệ ở địa phương: ví dụ: về chăn nuôi lợn, nhiều hộ gia đình thường đưa trực tiếp phân và nước tiểu chưa qua xử lí đổ vào sông, hồ, gây ô nhiễm nguồn nước...

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 120 SGK Địa lý 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1