ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 6 Thực hành Tập sử dụng địa bàn và thước đo đế vẽ sơ đồ lớp học

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 6 Thực hành về Tập sử dụng địa bàn và thước đo đế vẽ sơ đồ lớp học online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1