ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo đế vẽ sơ đồ lớp học - Địa lý 6

Sau khi học xong bài Địa lý 6 Thực hành Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo đế vẽ sơ đồ lớp học nếu các em có những khó khăn, thắc mắc liên quan đến bài chưa thể giải quyết thì các em có thể đặt câu hỏi để được giải đáp thắc mắc.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (13 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1