YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 7 Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 7 về Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF