Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 18 Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Khi đo nhiệt độ không khí người ta phải đặt nhiệt kế

  • A. Ngoài trời nắng, cách mặt đất 3m
  • B. Nơi mát, cách mặt đất 1 m
  • C. Ngoài trời, sát mặt đất
  • D. Trong bóng râm, cách mặt đất 2m
 • Câu 2:

  Nhiệt độ trung bình ngày là kết quả tổng cộng nhiệt độ 3 lần trong ngày vào các thời điểm: 

  • A. 9 giờ, 16 giờ, 24 giờ
  • B. 6 giờ, 14 giờ, 22 giờ
  • C. 5 giờ, 13 giờ, 21 giờ
  • D. 7 giờ, 15 giờ, 23 giờ
 • Câu 3:

  Không khí trên mặt đất nóng nhất là vào

  • A. 12 giờ trưa
  • B. 13 giờ trưa
  • C. 11 giờ trưa
  • D. 14 giờ trưa
 • Câu 4:

  Tại sao có sự khác biệt về nhiệt độ giữa đất và nước

  • A. Do trên mặt đất có động thực vật sinh sống
  • B. Do lượng nhiệt chiếu xuống đất và nước khác nhau
  • C. Do đặt tính hấp thụ nhiệt của đất và nước khác nhau
  • D. Do nước có nhiều thủy hảo sản cần nhiều không khí để hô hấp
 • Câu 5:

  Điều nào không đúng khi nói về sự thay đổi của nhiệt độ

  • A. Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ
  • B. Nhiệt độ không khí thay đổi theo màu đất
  • C. Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao
  • D. Nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo vị trí gần biển hay xa biển

Được đề xuất cho bạn