YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong các thành phần của không khí chiếm tỉ trọng lớn nhất là: 

  • A. Khí Cacbonic
  • B. Khí Nito
  • C. Hơi nước
  • D. Oxi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 22307

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON