Bài tập 3 SGK trang 114 Địa lý 11

Giải bài 3 sách GK tr 114 Địa lớp 11

Dựa vào hình 12.5, hãy phân tích để thấy rõ tính hiện đại của các trang trại nông nghiệp ở Ô-xtrây-li-a.

Gợi ý trả lời bài 3

  • Nền nông nghiệp hiện đại, trình độ kỹ thuật cao, chăn nuôi chiếm 60% giá trị sản xuất nông nghiệp.
  • Chỉ chiếm 5,6% lực lượng lao động nhưng chiếm 25% giá trị xuất khẩu.
  • Sản xuất và xuất khẩu nhiều lúa mì, len, sữa và thịt bò.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 SGK trang 114 Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

Được đề xuất cho bạn