ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 52 SGK Địa lý 10

Giải bài 3 tr 52 sách GK Địa lớp 10

Dựa vào hình 13.2 và kiến thức đã học, hãy trình bày và giải thích tình hình phân bố lượng mưa trên các lục địa theo vĩ tuyến 30 độ B từ đông sang tây.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Học sinh trình bày được sự thay đổi lượng mưa trên bản đồ và dựa vào yếu tố gần hay xa biển, do dòng hiển nóng hoặc dòng biển lạnh để giải thích.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 52 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1