YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 31 SGK Địa lý 10

Giải bài 2 tr 31 sách GK Địa lớp 10

Trình bày các vận động kiến tạo và tác động của chúng đến địa hình bề mặt Trái Đất.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vận động theo phương thẳng đứng:

  • Vận động của vỏ Trái Đất theo phương thẳng đứng (còn gọi là vận động nâng lên và hạ xuống) xảy ra rất chậm, trên một diện tích lớn làm cho bộ phận này của lục địa được nâng lên, trong khi bộ phận khác lại hạ xuống, sinh ra hiện tượng biển tiến và biến thoái.
  • Vận động nâng lên và hạ xuống của vỏ Trái Đất hiện nay vẫn tiếp tục xảy ra. Biểu hiện là một số khu vực đang được nâng lên như vùng phía bắc của Thụy Điển Phần Lan, trong khi phần lớn lãnh thổ Hà Lan lại bị hạ xuống.

Vận động theo phương nằm ngang: làm cho vỏ Trái Đất bị nén ép ở khu vực này và tách giãn ở khu vực kia, gây ra hiện tượng uốn nếp, đứt gãy.

  • Hiện tượng uốn nếp: Các lớp đá uốn thành nếp, nhưng tính chất liên tục của chúng không bị phá vỡ. Kết quả của hiện tượng uốn nếp là miền núi uốn nếp.
  • Hiện tượng đứt gãy: Tại những vùng đá cứng, lớp đá bị gãy, đứt ra rồi chuyển dịch ngược hướng nhau theo phương cần thẳng đứng hay nằm ngang, tạo ra các hẻm vực, thung lũng, địa hào, địa luỹ.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 31 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON