ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 30 SBT Địa lí 10

Bài tập 1 trang 30 SBT Địa lí 10

Dựa vào hình 7.3 trang 27 SGK và nội dung kiến thức, hãy:

a) Nêu tên các mảng kiến tạo lớn của thạch quyển.

b) Nêu hướng di chuyển của các mảng kiến tạo. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

a) Nêu tên các mảng kiến tạo lớn của thạch quyển.

1. Mảng Thái Bình Dương

2. Mảng Ấn Độ - Ôxtrâylia

3. Mảng Âu – Á

4. Mảng Phi

5. Mảng Bắc Mĩ

6. Mảng Nam Mĩ

7. Mảng Nam Cực

b) Nêu hướng di chuyển của các mảng kiến tạo.

1. Mảng Bắc Mĩ và mảng Á - Âu tách xa nhau.

2. Mảng Bắc Mĩ với mảng Thái Bình Dương xô vào nhau.

3. Mảng Á - Âu xô vào mảng Thái Bình Dương, Philippin, Ấn Độ - Oxtraylia.

4. Mảng Á - Âu và mảng Phi tách xa nhau.

5. Mảng Nam Mĩ và mảng Phi tách xa nhau.

6. Mảng Nam Mĩ xo vào mảng Na-zca - Nam Cực.

7. Mảng Nam Cực tách xa mảng Thái Bình Dương.

 

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 30 SBT Địa lí 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1