Đề thi trắc nghiệm Học kì I môn Công Nghệ 6 có đáp án

Thời gian làm bài: 45 phút Số lượng câu hỏi: 30 câu Số lần thi: 83
45 phút 30 câu

Câu hỏi trắc nghiệm (30 câu):