• Câu hỏi:

  Để tạo cảm giác béo ra, thấp xuống ta không nên chọn kiểu may nào?

  • A. Kiểu tay bồng.         
  • B. Kiểu thụng.           
  • C.  Kiểu áo có cầu vai, dún chun.
  • D. Kiểu áo may sát cơ thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC