• Câu hỏi:

  Trong cắm hoa trang trí, người ta dùng kí hiệu  để biểu diễn cho: 

  • A. Cành chính thứ nhất.
  • B. Cành chính thứ hai.
  • C. Cành chính thứ ba.
  • D. Cành phụ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC