Đề thi trắc nghiệm học kì 2 Tiếng Anh lớp 11

Thời gian làm bài: 45 phút Số lượng câu hỏi: 40 câu Số lần thi: 69
45 phút 40 câu

Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu):