ADMICRO
VIDEO
 • Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions

  Câu hỏi:

  I……………………since I was seven.

  • A. can swim
  • B. could swim
  • C. have been able to swim
  • D. was able to swim

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24806

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 11

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON