Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 9 học kì 1 lần 2

90 phút 12 câu 47 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):