YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 18 Vật liệu cơ khí

VDOC

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Nguồn gốc
  • B. Cấu tạo
  • C. Tính chất
  • D. Tất cả các yếu tố trên
  • A. Là kim loại đen có tỷ lệ cácbon trong vật liệu ≤2,14% 
  • B. Là kim loại đen có tỷ lệ cácbon trong vật liệu > 2,14%.
  • C. Là kim loại màu có tỷ lệ cácbon trong vật liệu ≤2,14% 
  • D. Là kim loại màu có tỷ lệ cácbon trong vật liệu > 2,14%.
   
   
  • A. Gang xám, gang trắng và gang đen.
  • B. Gang đen, gang trắng và gang dẻo.
  • C. Gang xám, gang trắng và gang dẻo.
  • D. Gang xám, gang trắng và gang cứng.
  • A. Đồng và hợp kim của đồng
  • B. Nhôm và hợp kim của nhôm
  • C. Sắt và hợp kim của sắt
  • D. Đáp án A và B
  • A. Tính cứng
  • B. Tính dẫn điện
  • C. Tính dẫn nhiệt
  • D. Tính chịu axít
 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)