YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 18 Vật liệu cơ khí

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Nguồn gốc
  • B. Cấu tạo
  • C. Tính chất
  • D. Tất cả các yếu tố trên
  • A. Là kim loại đen có tỷ lệ cácbon trong vật liệu ≤2,14% 
  • B. Là kim loại đen có tỷ lệ cácbon trong vật liệu > 2,14%.
  • C. Là kim loại màu có tỷ lệ cácbon trong vật liệu ≤2,14% 
  • D. Là kim loại màu có tỷ lệ cácbon trong vật liệu > 2,14%.
  • A. Gang xám, gang trắng và gang đen.
  • B. Gang đen, gang trắng và gang dẻo.
  • C. Gang xám, gang trắng và gang dẻo.
  • D. Gang xám, gang trắng và gang cứng.
  • A. Đồng và hợp kim của đồng
  • B. Nhôm và hợp kim của nhôm
  • C. Sắt và hợp kim của sắt
  • D. Đáp án A và B
  • A. Tính cứng
  • B. Tính dẫn điện
  • C. Tính dẫn nhiệt
  • D. Tính chịu axít
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON