YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhóm chính của kim loại màu là: 

  • A. Đồng và hợp kim của đồng
  • B. Nhôm và hợp kim của nhôm
  • C. Sắt và hợp kim của sắt
  • D. Đáp án A và B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Kim loại màu có 2 loại chính:

  • Đồng và hợp kim của đồng
  • Nhôm và hợp kim của nhôm
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 16426

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON