YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Người ta căn cứ vào đâu để chia nhóm vật liệu cơ khí ?

  • A. Nguồn gốc
  • B. Cấu tạo
  • C. Tính chất
  • D. Tất cả các yếu tố trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Căn cứ vào nguồn gốc,cấu tạo, tính chất để chia nhóm vật liệu cơ khí .

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 16423

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON