YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Người ta căn cứ vào đâu để chia nhóm vật liệu cơ khí ?

  • A. Nguồn gốc
  • B. Cấu tạo
  • C. Tính chất
  • D. Tất cả các yếu tố trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Căn cứ vào nguồn gốc,cấu tạo, tính chất để chia nhóm vật liệu cơ khí .

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16423

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON