ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 120 SGK Công nghệ 8

Giải Câu 3 trang 120 Công nghệ 8

Hãy điền những hành động đúng (Đ) hay sai(S) vào ô trống dưới đây:

a) Chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp.
b) Thả diều gần đường dây điện
c) Không buộc trâu bò, … vào cột điện cao áp
d) Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp
e) Chơi gần dây néo, dây chằng cột điện cao áp
f) Tắm mưa dưới đường dây điện cao áp
YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 
a) Chơi đùa và trèo lên cột điện cao áp. S
b) Thả diều gần đường dây điện S
c) Không buộc trâu bò, … vào cột điện cao áp Đ
d) Không xây nhà gần sát đường dây điện cao áp Đ
e) Chơi gần dây néo, dây chằng cột điện cao áp S
f) Tắm mưa dưới đường dây điện cao áp S

-- Mod Công Nghệ 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 120 SGK Công nghệ 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1