ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 101 SGK Công nghệ 8

Giải Câu 2 trang 101 Công nghệ 8

Thông số nào đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 
  • Thông số nào đặc trưng cho các bộ truyền chuyển động quay là tỉ số truyền i

  • Công thức tính:  

-- Mod Công Nghệ 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 101 SGK Công nghệ 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1