YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 10 SGK Công nghệ 8

Giải bài 2 tr 10 sách GK CN lớp 8

Có các phép chiếu nào? Mỗi phép chiếu có đặc điểm gì? 

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Có 3 phép chiếu, đó là phép chiếu xuyên tâm, phép chiếu song song và phép chiếu vuông góc. Đặc điểm của 3 phép chiếu này:

  • Phép chiếu xuyên tâm: có các tia chiếu xuất phát từ 1 điểm (tâm chiếu)
  • Phép chiếu song song: có các tia chiếu song song với nhau
  • Phép chiếu vuông góc: có các tia chiếu vừa song song vừa vuông góc với mặt phẳng chiếu

-- Mod Công Nghệ 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 10 SGK Công nghệ 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF