ON
ADMICRO

Trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 20 Thực hành Trộn hỗn hợp nộm rau muống

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 6 Bài 20 về Thực hành Trộn hỗn hợp nộm rau muống​ online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

AMBIENT
1=>1