• Câu hỏi:

  Quy trình thực hiện món trộn hỗn hợp nộm rau muống là: 

  • A. Chuẩn bị- Trình bày- Chế biến
  • B. Chuẩn bị- Chế biến- Trình bày
  • C. Chuẩn bị- Phân loại- Chế biến
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC