ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Thực hành: Trộn hỗn hợp nộm rau muống - Công nghệ 6

Nếu các em có những khó khăn về nội dung bài học, bài tập liên quan đến Công nghệ 6 Bài 20 Thực hành: Trộn hỗn hợp nộm rau muống từ bài tập SGK, sách tham khảo. Các trang mạng cộng đồng Công nghệ HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (16 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1