YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phải là nội dung cốt lõi của cạnh tranh?

  • A. Các chủ thể kinh tế tham gia cạnh tranh
  • B. Mục đích của cạnh tranh.
  • C. Điều kiện sản xuất.                                        
  • D. Tính chất của cạnh tranh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99437

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON