YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hãy trình bày các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất của cải vật chất và cho biết ý nghĩa của phát trển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội như thế nào? 

  Lời giải tham khảo:

  Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất

  * Sức lao động

  - Sức lao động là toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần được con người sử dụng vào quá trình sản xuất.

  - Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi các yếu tố tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của mình

   - Khác nhau giữa sức lao động và lao động

   + Sức lao động mới chỉ là khả năng lao động

   + Lao động là sự tiêu dùng sức lao động

  * Đối tượng lao động

  - ĐTLĐ có sẵn trong tự nhiên

  - ĐTLĐ qua tác động của lao động

  - ĐTLĐ là những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích  của con người

  * Tư liệu lao động

   - TLLĐ chia lam 3 loại

     + Công cụ lao động

     + Hệ thống bình chứa

     + Kết cấu hạ tầng

  * Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

  - Đối với cá nhân

  + Có việc làm  từ đó có thu nhập, nhu cầu vật chất và tinh thần tăng

  + Được học tập, chăm sóc sức khỏe từ đó tuổi thọ tăng…

  - Đối với gia đình

  + Gia đình hạnh phúc từ đó được chăm sóc, giáo dục, gia đình văn hóa…

  + Thực hiện được các chức năng kinh tế, sinh sản…

  - Đối với xã hội

  + Thu nhập quốc dân tăng từ đó chất lượng cuộc sống tăng, văn hóa, giáo dục, y tế phát triển

  + Chính sách quốc phòng, an ninh, đối ngoại được đảm bảo.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99453

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON