AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ý nào không đúng với ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô?

  • A. Phục chế giống cây quý, hạ giá thành cây con nhờ giảm mặt bằng sản xuất.
  • B. Nhân nhanh với số lượng lớn cây giống và sạch bệnh.
  • C. Duy trì những tính trạng mong muốn về mặt di truyền.
  • D. Dễ tạo ra nhiều biến dị di truyền cung cấp cho chọn giống.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>