YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xuất phát từ một điểm trên đường giới hạn khả năng sản xuất có nghĩa là?

  • A. Không thể sản xuất nhiều hơn số lượng vũ khí
  • B. Không thể sản xuất nhiều hơn số lượng sữa
  • C. Chỉ có thể sản xuất nhiều vũ khí hơn bằng việc giảm bớt sữa
  • D. Dân số đang cân bằng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101135

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON