YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nghiên cứu kinh tế học trùng với một số chủ đề trong?

  • A. Nhân chủng học.
  • B. Tâm lý học
  • C. Xã hội học
  • D. Tất cả các khoa học trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101111

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON