YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lý thuyết trong kinh tế?

  • A. Hữu ích vì nó kết hợp được tất cả những sự phức tạp của thực tế.
  • B. Hữu ích ngay cả khi nó đơn giản hóa thực tế.
  • C. Không có giá trị vì nó là trừu tượng trong khi đó thực tế kinh tế lại là cụ thể.
  • D. “Đúng trong lý thuyết nhưng không đúng trong thực tế”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101104

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON