YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong nền kinh tế thị trường hàng hóa được tiêu dùng bởi?

  • A. Những người xứng đáng
  • B. Những người có quan hệ chính trị tốt
  • C. Những người sẵn sàng và có khả năng thanh toán
  • D. Những người sản xuất ra chúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101115

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON