YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lý thuyết trong kinh tế học?

  • A. Có một số đơn giản hóa hoặc bóp méo thực tế.
  • B.  Có mối quan hệ với thực tế mà không được chứng minh.
  • C. Không thể vì không thể thực hiện được thí nghiệm.
  • D. Nếu là lý thuyết tốt thì không có sự đơn giản hóa thực tế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 101109

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON