• Câu hỏi:

  Xu hướng khu vực hóa đặt ra một trong những vấn đề đòi hỏi các quốc gia phải quan tâm giải quyết là

  • A. khai thác và sử dụng tài nguyên.
  • B. thị trường tiêu thụ sản phẩm.
  • C. tự chủ về kinh tế.
  • D. nhu cầu đi lại giữa các nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC