• Câu hỏi:

  Suy giảm đa dạng sinh học sẽ dẫn tới hậu quả nào sau đây?

  • A. Xâm nhập mặn ngày càng sâu vào đất liền.
  • B. Mất đi nhiều loài sinh vật, các gen di truyền.
  • C. Gia tăng các hiện tượng động đất, núi lửa.
  • D. Nước biển ngày càng dâng cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC