YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Xét phép thử tung con súc sắc 6 mặt hai lần. Xác định số phần tử của không gian mẫu.

  • A. 40
  • B. 38
  • C. 35
  • D. 36

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Không gian mẫu gồm các bộ \((i;j)\), trong đó \(i,j \in \left\{ {1,2,3,4,5,6} \right\}\)

   \(i\) nhận 6 giá trị, \(j\) cũng nhận 6 giá trị nên có \(6.6 = 36\) bộ \((i;j)\)

  Vậy \(\Omega  = \left\{ {(i,j)|i,j = 1,2,3,4,5,6} \right\}\) và \(n(\Omega ) = 36\).

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 14257

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA