YOMEDIA
NONE
 • Choose the best answer

  Câu hỏi:

  Where is Mom? ......... is in the kitchen.

  • A. He
  • B. She
  • C. I
  • D. They

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Where is Mom? She is in the kitchen.

  Dịch: Mẹ đang ở đâu? Mẹ đang ở nhà bếp.

  Vậy đáp án đúng là B.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374910

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON