YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  How many lemons?

  • A. One
  • B. Two
  • C. Three
  • D. Four

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Câu đề bài: How many lemons?: Có bao nhiêu quả chanh?

  A. One: một

  B. Two: hai

  C. Three: ba

  D. Four: bốn

  ⇒ Vậy đáp án đúng là C.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374911

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON